top of page

Publikacije

crosbi.png

Rad pod naslovom „The influence of dietary white button mushrooms (Agaricus bisporus) on the kinetics of changes in the proportion of peripheral blood CD4+ CD8+ T lymphocytes in lambs" objavljen je u časopisu Veterinarski arhiv (4/2023).

arhiv11.jpg
arhiv2023.jpg

Rad pod naslovom „The influence of the addition of Agaricus bisporus to the diet on the volatile profile of lamb meat“ objavljen je u čaopisu Veterinarski arhiv (1/2023).

Rad pod naslovom „Inovacija proizvoda HRZZ projekta “Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa“ objavljen je u časopisu Meso-prvi hrvatski časopis o mesu (1/2023).
 

meso2023.jpg
zed1_page-0001.jpg

Rad pod naslovom „Effects of dietary supplementation with mushroom Agaricus bisporus on health and meat quality parameters of lambs“, predstavljen je na 30. međunarodnoj konferenciji o hranidbi domaćih životinja „Erjavec-Zadravčevi dani 2022“ održanoj u Murskoj Soboti, Slovenija 17-18.11.2022.

 

Rad pod naslovom "Oksidativno/antioksidativni status te razine adiponektina i leptina u krvnom serumu janjadi ličke pramenke nakon dodatka plemenite pečurke u prehranu“ predstavljen je na Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem "Veterinarski dani 2022." koji se održao od 20.-23. 10. 2022. u Poreču, Hrvatska.

 

vt2-2.jpg
plitvice2.jpg

Rad pod naslovom "Inovacija HRZZ projekta "Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa" (IP-2016-06-3685) u stupnju razvoja funkcionalnog laboratorijskog prototipa“ predstavljen je na Znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem "Veterinarski dani 2022." koji se održao od 20.-23. 10. 2022. u Poreču, Hrvatska.

 

Rad pod naslovom "Serum concentractions of selected minerals in Lika pramenka sheep fed by feed suplemented with white button mushroom (Agaricus bisporus)“predstavljen je na 3. regionalnom i 5. hrvatskom kongresu fiziologa koji se održao od 22.-25.9.2022. na Plitvicama, Hrvatska.

 

plitvice2.jpg
p341.jpg

Rad pod naslovom "The effect of addition of olive oil on the sensory and aroma quality of dry - ripened lamb sausages“predstavljen je na 11th Central European Congress on Food and Nutrition koji se održao od 27. - 30. 9. 2022. u Čatežu ob Savi, Slovenija.


 

Rad pod naslovom "Influence of the white button mushroom supplement in the diet on the sensory and technological properties of lamb meat “predstavljen je na 11th Central European Congress on Food and Nutrition koji se održao od 27. - 30. 9. 2022. u Čatežu ob Savi, Slovenija.


 

op141.jpg
plitvice2.jpg

Rad pod naslovom "Serum concentrations of selected minerals in Lika pramenka lambs fed by feed suplemeted with white button mushroom (Agaricus bisporus)“predstavljen je na 3rd Regional Congress of Physiological Societies koji se održao od 22. - 24. 9. 2022. na Plitvičkim jezerima.


 

Rad pod naslovom "Effects of white button mushroom (Agaricus bisposus) on growth and meat quality of growing lambs“predstavljen je na 73. godišnjoj konferenciji europske federacije za animalne znanosti - EAAP2022. održanoj u Portu,
Portugal od 05.-09.09.2022.  

kis-3.jpg
stanica.jpg

Rad pod naslovom "Uloga vitamina D u ovaca" objavljen je u časopisu Veterinarska stanica.

Rad pod naslovom "Inovativni funkcionalni proizvodi od janjećeg mesa" objavljen je u časopisu Meso.

meso1.jpg
meso2.jpg

Rad pod naslovom "Utjecaj dodatka pripravka plemenite pečurke u hranidbi na kemijski i masnokiselinski sastav mesa janjadi" objavljen je u časopisu Meso.

Rad pod naslovom "Blood serum oxidative status of lika pramenka lambs fed with the button mushroom(Agaricus bisporus) dietary supplement" objavljen je u Zborniku radova 9. međunarodnog on line kongresa Veterinarska znanost i struka 2021.

vsz.jpg
vodice.jpg

Rad pod naslovom "Utjecaj dodatka pripravka plemenite pečurke u hranidbi na kemijski i masnokiselinski sastav mesa janjadi" objavljen je u Zborniku radova znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Veterinarski dani 2021.

Rad pod naslovom "PREGLED TCR-CD3 KOMPLEKSA S OSVRTOM NA SPECIFIČNOSTI U OVACA I JANJADI" objavljen je u Zborniku radova znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Veterinarski dani 2021.

VET. DANI 2021.
1631002806143.jpg

Rad pod naslovom "Procjena histoloških i histokemijskih uzoraka poluopnastog mišića stražnje strane netkoljenice( musculus semimembranosus) janjadi hranjene uz dodatak svježe biomase plemenite pečurke (Agaricus bisporus)" objavljen je u Veterinarskoj stanici (vol 53 (2) 2022. on line first). Dostupno na:
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=377205

BHAAAS Luka.PNG
Bhaaas Luka.jpeg
Daniel, bhaaas.jpg
BHAAAS Daniel.PNG
Mikuš arhiv za web.PNG

Rad pod naslovom "The influence of season and age on the levels of lipids, lipoproteins and enzymes in the serum of Lička pramenka sheep" objavljen je u Veterinarskom arhivu (91(1), 31-37, 2021.). Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/1113188

Doc. dr. sc. Ana Shek Vugrovečki prezentirala je rad pod naslovom "Effect of Agaricus bisporus supplementation in a feed of Lika pramenka lambs on vitamin A and D serum concentrations" na 14. godišnjem simpoziju Hrvatskog društva fiziologa održanog online od 25.-26.09.2020.

HDF
HDF.png

Rad pod naslovom "Utjecaj botaničkog sastava pašnjaka na imunosni status ovaca pasmine lička pramenka" objavljen je u časopisu Veterinarska stanica (Vol. 52 No. 1, 2021.). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=351990

Screen Shot 2020-08-27 at 10.15.42.png

Rad pod naslovom "Procjena brojnosti, gustoće i pokrovnosti majčine dušice (Thymus pulegioides L.) pašnjaka s područja Velike Crkvine" objavljen je u časopisu Veterinarska stanica (Vol. 51 No. 5, 2020.). Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=345875

Pajurin i sur..png
Abstract.jpg
Slika ino amina.png

Na "2nd Congress of Croatian Society for Mucosal Immunology (CSI) with International Participation“ održanom u Zagrebu (27.-29.02.2020.) usmeno je izložen rad naslova "PREBIOTSKI UČINAK PRIPRAVKA PLEMENITE PEČURKE U JANJADI".

Na 55. Hrvatskom i 15. Međunarodnom Simpoziju Agronoma usmeno je priopćen rad naslova "Utjecaj dodavanja plemenite pečurke (Agaricus
bisporus) u obroke na oksidativnu stabilnost mesa
janjadi ličke pramenke"

slika za stranicu agro.png

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem "VETERINARSKI DANI 2019."

naslov zbornik vet dani 2019.jpg
Slide1.JPG
HP0006_edited.jpg

A New Method of Assessing Sheep Red Blood Cell Types from Their Morphology

url: https://www.mdpi.com/2076-2615/9/12/1130

20191010_103044.jpg

8th international congress "Veterinary science and profession"

VZS22019.png

8th international congress "Veterinary science and profession"

VZS2019.png
20191010_103120.jpg

Rektorova nagrada 2018./19.

 

Ingo Ralph Albin Lobpreis,

student Integriranog prediplomskog i diplomskog studija na engleskom jeziku  na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

za studentski rad

  MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF ERYTHROCYTES IN LIČKA PRAMENKA SHEEP

Mentorice:

doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja

doc. dr. sc. Branimira Špoljarić

INGO_poster.jpg
Picture1.png

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu

Mikuš, Tomislav ; Kozačinski, Lidija ; Cvrtila, Željka ; Pajurin, Luka ; Jelenčić, Dina ; Živković, Mario ; Vince, Silvio ; Shek Vugrovečki, Ana ; Žura Žaja, Ivona ; Špoljarić, Daniel ; Mršić, Gordan ; Popović, Maja ; Špoljarić, Branimira

PROCJENA DOBROBITI LIČKE PRAMENKE NA FARMI GEA-COM d.o.o.

 

Meso : prvi hrvatski časopis o mesu (1332-0025) 21 (2019), 2; 180-185

Veterinarski dani 2018.

Diplomski rad

Jelenčić, Dina

UZGOJ OVACA PASMINE LIČKA PRAMENKA, S POSEBNIM OSVRTOM NA ZDRAVSTVENO STANJE

 

2018. diplomski rad, diplomski, Veterinarski fakultet, ZAGREB

 

Mentori: 
Špoljarić, Daniel ; Špoljarić, Branimira

IMG-5449.jpg
POSTER-1.jpg
PROCJENA-DOBROBITI-OVACA-PREMA-AWIN-PROT
870.jpg

Cvrtila, Željka; Popović, Maja; Pajurin, Luka; Jelenčić, Dina; Kozačinski, Lidija; Vlahović, Ksenija; Špoljarić, Branimira; Kiš, Goran; Gordan Mršić, Gordan; Špoljarić, Daniel

Procjena kvalitete voluminozne krme pašnjaka farme ovaca pasmine lička pramenka u vlasništvu GEA-COM d.o.o.

Zbornik radova Veterinarski dani 2018 / Harapin, Ivica (ur.).
Zagreb: Tiskara Zelina d.d., 2018. str. 379-389 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Mikuš, Tomislav; Kozačinski, Lidija; Cvrtila, Željka; Pajurin, Luka; Jelenčić, Dina; Živković, Mario; Vince, Silvio; Shek Vugrovečki, Ana; Žura Žaja, Ivona; Špoljarić, Daniel

Procjena dobrobiti ovaca prema AWIN protokolu na farmi GEA-COM d.o.o.

Zbornik radova Veterinarski dani 2018 / Harapin, Ivica (ur.).
Zagreb: Tiskara Zelina d.d., 2018. str. 391-396 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 

Hungarian Veterinary Journal

Shek Vugrovečki, Ana; Popović, Maja; Belić, Maja; Živković, Mario; Špoljarić, Daniel; Špoljarić, Branimira; Brzica, Hrvoje; Mršić, Gordan; Flegar-Meštrić, Zlata; Mikulec, Željko; Šimpraga, Miljenko

Effect of dietary supplementation with dry and raw white button mushroom (Agaricus bisporus) on biochemical blood parameters of Lika pramenka lambs

Magyar állatorvosok lapja, 140 (2018), 5; 303-312 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Slika zaslona 2018-12-27 u 16.14.09.png
bottom of page