Aktivnosti

Nadzor zdravlja stada / Health and well being assessment

Tijekom prosinca napravljen je nadzor zdravlja i dobrobiti stada.

Procjena zdravlja stada i botaničkog sastava pašnjaka / Herd health and botanical composition of pastures assessment

Tijekom rujna napravljena je procjena botaničkog sastava pašnjaka na području Velike Crkvine te procjena zdravlja i dobrobiti stada.

28. projektni sastanak / project meeting

Dana 16.09.2020. videokonferencijom održan je 28. projektni sastanak. (LP)

Procjena botaničkog sastava pašnjaka / Assessment of the botanical composition of pastures

Početkom rujna napravljena je procjena botaničkog sastava pašnjaka na području Velike Crkvine.

Obilazak stada / herd inspection

Obilazak stada radi priprema za treću istraživačku godinu. Zbog situacije uzrokovane pandemijom SARS-CoV-2 virusa te mirovanjem projekta, treća istraživačka godina počinje 1.03.2021.

1. webinar projekta / 1. project webinar

Dana 17.8.2020. na aplikaciji Zoom održan je 1. webinar projekta tijekom kojeg je voditeljica projekta prof. dr. sc. Maja Popović dala intervju izv. prof. Hrković-Porobija Amina (Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BIH) urednici VET.BA informativnog i edukativnog online magazina namijenjenog svim ljubiteljima životinja, različitih tehnologija, znanstveno-istraživačkog rada iz područja veterine, medicine i šire. Prof. dr. sc. Maja Popović predstavila je smjerove istraživanja projekta te mogućnosti primjene dobivenih rezultate tijekom dosadašnjeg dvogodišnjeg razdoblja financiranja u okviru suvremenog ovčarstva s posebnim osvrtom na ovce/janjad pasmine pramenka čiji je uzgoj od velikog gospodarskog interesa kako u R. Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini. Intervju će na web stranici VET.BA informativnog i edukativnog online magazine biti objavljen u kategoriji stručnih priloga.

27. projektni sastanak / project meeting

Dana 03.07.2020. videokonferencijom održan je 27. projektni sastanak. (LP)

26. projektni sastanak / project meeting

Dana 29.05.2020. videokonferencijom održan je 26. projektni sastanak. (LP)

S obzirom na nemogućnost odlaska na teren radi epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, naš pastir poslao nam je fotografiju janjadi na paši. Nadamo se skorašnjem smirivanju epidemiološke situacije i povratku na staro. Budimo i dalje svi zajedno na oprezu i poštujmo propisane mjere! (LP)

25. projektni sastanak / project meeting

Dana 30.04.2020. održan je 25. projektni sastanak. Radi propisanih mjera Nacionalnog stožera o socijalnom distanciranju sastanak je održan videokonferencijom. (LP)

24. projektni sastanak / project meeting

Dana 27.03.2020. održan je 24. projektni sastanak. Radi propisanih mjera Nacionalnog stožera o socijalnom distanciranju sastanak je održan videokonferencijom. (LP)

25. terenski rad / field work

Procjena zdravlja i dobrobiti janjadi / Health and well being assessment

Tijekom 25. terenskog rada obavljena je procjena zdravstvenog statusa i dobrobiti stada u okviru drugog ciklusa istraživanja tijekom druge istraživačke godine. (LP)

24. terenski rad / field work

Procjena zdravlja i dobrobiti, vaganje janjadi / Health and well being assessment, weighing lambs

Tijekom 24. terenskog rada obavljena je procjena zdravstvenog statusa i dobrobiti stada te vaganje janjadi u okviru drugog ciklusa istraživanja tijekom druge istraživačke godine. (LP)

Kontrola janjadi

Procjena zdravlja i dobrobiti / Health and well-being assessment

23. terenski rad / field work

Procjena zdravlja i dobrobiti, dijagnostika graviditeta / Health and well-being assessment, pregnancy diagnosis

Tijekom 23. terenskog rada obavljena je procjena zdravstvenog statusa i dobrobiti stada te dijagnostika graviditeta u okviru drugog ciklusa istraživanja tijekom druge istraživačke godine. (LP)

22. terenski rad / field work

Procjena zdravlja i dobrobiti / Health and well-being assessment

Tijekom 22. terenskog rada obavljena je procjena zdravstvenog statusa i dobrobiti stada u okviru drugog ciklusa istraživanja tijekom druge istraživačke godine. (LP)

21. terenski rad / field work

Procjena zdravlja i dobrobiti / Health and well-being assessment

Tijekom 21. terenskog rada obavljena je procjena zdravstvenog statusa i dobrobiti stada u okviru drugog ciklusa istraživanja tijekom druge istraživačke godine. (LP)

Izrada histoloških preparata / histology slides preparations

Od prikupljenih uzoraka mišića janjadi iz pokusa pripremljeni su i izrađeni histološki preparati.

20. terenski rad

Kraj nutritivne modulacije

Tijekom 20. terenskog rada provedene su aktivnosti vezane uz kraj nutritivne modulacije te klaonicka obrada janjadi ovog pokusa. (LP)

19. terenski rad

Nutritivna modulacija

Tijekom 19. terenskog rada provedene su aktivnosti vezane uz 5. tjedan nutritivne modulacije u tijeku.(LP)

18. terenski rad

Nutritivna modulacija

Tijekom 18. terenskog rada provedene su aktivnosti vezane uz nutritivnu modulaciju u tijeku. Također, provedene su aktivnosti vezane uz procjenu zdravstvenog stanja i dobrobiti janjadi te prikupljanje aromatičnog bilja s pašnjaka. (LP)

17. terenski rad

Nutritivna modulacija

Tijekom 17. terenskog rada provedene su aktivnosti vezane uz nutritivnu modulaciju u tijeku. Također, provedene su aktivnosti vezane uz procjenu botaničkog sastava pašnjaka.(LP)

Nutritivna modulacija

16. terenski rad

Sukladno radnom planu projekta, krajem svibnja, točnije 29.05. počeli smo provoditi nutritivnu modulaciju dvije skupine janjadi (jedna skupina sa suhim PPP, a druga sa svježim PPP). Obje skupine janjadi hraniti će se peletiranom smjesom u izradi čije recepture nam je nesebično pomogao doc. dr. sc. Goran Kiš sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te mu ovim putem zahvaljujemo! 

15. terenski rad

U sklopu 15-og terenskog rada pripremljene su PP (sušene) za dodatak stočnoj hrani, te uskoro kreće pokusna hranidba janjadi. Prije početka hranidbe formirane su tri skupine janjadi kako bi životinje što sličnijih karakteristika (težina, starost, spol) činile individualne skupine čije ćemo rezultate pratiti kroz pokus.

Sušenje gljiva i grupiranje janjadi

14. terenski rad

Posjet klaonici 

Dana 16. 05. 2019. posjetili smo klaonicu u kojoj će se janjad iz pokusa klaonički obraditi. Pregledani su prostori objekta kao i HACCP sustav te je dogovoren okvirni datum, kao i svi detalji klaoničke obrade janjadi potrebne za buduće aktivnosti projekta. 

13. terenski rad

Procjena zdravlja i dobrobiti

Početkom svibnja 2019. godine obavljen je trinaesti odlazak na farmu u Crkvini (Krnjak). Životinje su kao i svaki puta do sada pregledane (opća klinička pretraga, uzimanje anamneze, vaganje), te je obavljena procjena dobrobiti odabranih životinja. (LP)

Međufinanciranje 2

Nove terenske aktivnosti u periodu medufinanciranja I. i II. istraživačke godine

Asistent Luka Pajurin priključio nam se u terenskom radu na farmi (zdravstveni nadzor i vaganje janjadi), te u procjeni botaničkog sastava pašnjaka (FOTO). Očekivano u ovo doba godine, od aromatskog bilja a od interesa projekta na pašnjacima su prevladavali maslačak i mrtva kopriva. 

Međufinanciranje

Terenske aktivnosti u periodu medufinanciranja I. i II. istraživačke godine

Projekte aktivnosti nastavljaju se i u periodu međufinanciranja. U ožujku 2019. sve odabrane ovce ojanjile su se i majke su ukupno 64 janjadi. Sva je janjad, zdrava, te su provedene prve vakcinacije i označavanja (FOTO).

12. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

Osmog veljače 2019. godine provedena je kontrola zdravlja, i dobrobiti kako ovaca tako i do sada ojanjene janjadi. Osim redovitih kontrola zdravlja stada dodatno je provedena kontrola mliječne žlijezde ovaca majki.  

11. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

26. studenog 2018. godine obavljen je deveti posjet farmi na kojem je provedena kontrola zdravlja, i dobrobiti kao i ultrazvučna dijagnostika gravidnosti ovaca majki.

10. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

Dana 14. rujna 2018. godine obavljen je i osmi posjet farmi. Uzeta je anamneza te su ovce pregledane (opća klinička pretraga) i procjenjena je dobrobiti odabranih životinja sukladno AWIN protokolu, a uvedena je i redovna kontrola graviditeta ultrazvukom.

9. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

Sedmi redovni posjet farmi obavljen je 31. kolovoza 2018. godine. Kao i svaki puta do sada, ovce su pregledane (opća klinička pretraga, uzimanje anamneze), te je obavljena procjena dobrobiti odabranih životinja sukladno AWIN protokolu.

8. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

Šesti posjet farmi obavljen je 17. srpnja 2018. godine. Kao i svaki puta do sada, ovce su pregledane (opća klinička pretraga, uzimanje anamneze), te je obavljena procjena dobrobiti odabranih životinja sukladno AWIN protokolu.

6. i 7. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

Dana 14 i 19. lipnja 2018. godine obavljen je peti odlazak na farmu u Crkvini (Krnjak). Ovce su pregledane (opća klinička pretraga, uzimanje anamneze), te je obavljena procjena dobrobiti odabranih životinja sukladno AWIN protokolu.

5. terensko uzorkovanje

Prvi odlazak na teren u Budačku Rijeku, u GEA-COM d.o.o. (komercijalni uzgoj plemenite pečurke)

19. lipnja 2018. godine nabavljeni su uzorci pripravaka plemenite pečurke (PPP) za analize, dogovoren je hodograma sušenja PPP-a za sljedeće stadije projekta te su naknadno obavljene  kemijske i mikrobiološke analize suhog PPP.

4. terensko uzorkovanje

Uzimanje uzoraka za analize voluminoznog krmiva

U dogovoru sa vlasnikom farme paša je nekoliko dana prije dolaska pokošena kako bi se osušila i kako bi je mi mogli prije skupljanja na polju prikupiti. Prikupljanje voluminoze obavljeno je 16. svibnja 2018. 

3. terensko uzorkovanje

Procjena zdravlja i dobrobiti odabranih životinja

Dana 29. travnja 2018. godine obavljen je treći odlazak na farmu u Crkvini (Krnjak). Ovce su pregledane (opća klinička pretraga, uzimanje anamneze), te su sakupljeni biološki uzorci za laboratorijske pretrage, a procjena je i dobrobit odabranih životinja sukladno AWIN protokolu.

2. terensko uzorkovanje

Procjena zdravstvenog statusa i označavanje odabranih životinja

Na drugom terenskom putovanju u Crkvinu, Općina Krnjak (13. travnja 2018) na farmu, označeno je ukupno 50 ovaca/ budućih majki životinja za pokusne skupine u prvom ciklusu istraživanja.

1. terensko uzorkovanje

Odabir ovaca majki

Na prvom izlasku na teren u Crkvinu (Krnjak), 29. ožujka 2018. odabrane su ovce, odnosno buduće majke za pokusne skupine janjadi u prvom ciklusu istraživanja.

29. projektni sastanak / project meeting

Dana 23.02.2021. videokonferencijom održan je 29. projektni sastanak. (LP)

Nadzor zdravlja stada / Health and well being assessment

Krajem veljače 2021. obavljene su aktivnosti vezane uz početak treće istraživačke godine. Obavljen je nadzor zdravlja stada i vaganje janjadi. (LP)

1/5

Inojanjetina

hrzz.jpg
sveuciliste_fakultet.jpg

© 2018 by Tomislav Mikus. Proudly created with Wix.com